ทำไม StashAway ถึงไม่ลงทุนใน Cryptocurrency

เนื่องจาก Cryptocurrency มีความผันผวนสูงมาก จึงไม่เหมาะกับการลงทุนแบบ Passive ของ StashAway