ทำไม StashAway ถึงลงทุนใน ETF ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

เราลงทุนใน ETF ที่มีสภาพคล่องสูงและคุ้มค่าแก่การลงทุนที่สุด ซึ่งเป็น ETF ที่ทำการซื้อ-ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ และอยู่ในสกุล USD

นอกจากนี้ ปัจจุบันเราได้เพิ่ม ETF ที่ทำการซื้อ-ขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LSE) ซึ่งอยู่ในสกุล USD เช่นกัน

โดย StashAway ยังคงคัดสรร ETF ที่มีความเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุนของคุณอยู่เสมอ