ระบบจะแสดงเงินลงทุนที่ฝากเข้าบัญชี StashAway เมื่อไหร่

ระบบจะแสดงเงินลงทุนที่ฝากเข้ามาภายใน 2-4 วันทำการ