ถอนเงินลงทุนได้ตลอดเวลาใช่ไหม

ใช่ คุณสามารถถอนเงินลงทุนได้ตลอดเวลาโดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เลือก "More" ที่มุมล่างขวาของหน้าจอ
  2. เลือก "โอนเงิน" และเลือก "ถอนเงินลงทุน"
  3. เลือกพอร์ตที่ต้องการถอนเงินลงทุน และกรอกจำนวนเงินลงทุนที่ต้องการถอน
  4. เลือกหมายเลขบัญชีธนาคาร แล้วเลือก "ดำเนินการต่อ"