แก้ไขระดับความเสี่ยงของพอร์ตอย่างไร

วิธีการปรับระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนมีดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบ แล้วเลือกแท็บ "Home"
  2. เลือกเป้าหมาย/พอร์ตการลงทุนที่ต้องการ
  3. เลือกจุดสามจุดที่ถัดจากชื่อเป้าหมาย/ชื่อพอร์ต
  4. เลือก "ปรับระดับความเสี่ยง"