เงินลงทุนที่ถอนออกจากบัญชี StashAway จะเข้าบัญชีธนาคารเมื่อไหร่

เราจะทำการขายหลักทรัพย์และโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคุณ โดยเงินลงทุนจะเข้าบัญชีธนาคารของคุณภายใน 5-7 วันทำการ