ดูผลตอบแทนจากการลงทุนได้ที่ไหน

คุณสามารถดูผลตอบแทนจากการลงทุนได้โดยการเข้าสู่ระบบ StashAway แล้วเลือกแท็บ "Performance" เพื่อดูรายละเอียดผลตอบแทนในสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ