StashAway แตกต่างจาก Robo-advisor ที่อื่นอย่างไร

นอกจากเราจะเปลี่ยนการลงทุนในต่างประเทศให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนแล้ว เรายังมอบกลยุทธ์การลงทุนที่มีมาตรฐานสากลและการลงทุนใน ETF ระดับโลกโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูง

กลยุทธ์การลงทุนของเราจะปรับ Asset Allocation ของพอร์ตให้เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจที่หลากหลายได้เพื่อลดความผันผวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ 

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนของเราได้ ที่นี่