ทำไม StashAway ถึงเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการได้ต่ำกว่าธนาคารและที่ปรึกษาทางการเงินรายอื่นๆ

เรารู้ว่าค่าธรรมเนียมที่สูงทำให้ผลตอบแทนของการลงทุนลดลงได้อย่างมาก เราจึงนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการของเรา เพื่อให้เราสามารถคิดค่าธรรมเนียมได้ต่ำและเพิ่มผลตอบแทนของคุณให้สูงขึ้น เช่น ระบบ Rebalancing ที่ใช้ในการตรวจสอบและอาจปรับน้ำหนักการลงทุนให้ตรงตามเป้าหมายทุกวัน และระบบ Re-optimisation ที่วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจเพื่อออกแบบ Asset Allocation ให้เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจ

คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไม StashAway จึงเก็บค่าธรรมเนียมได้ต่ำกว่า