StashAway เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้ที่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลที่ปลอดภัยของเราตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ถ้าเรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อการให้บริการแก่คุณ เราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณด้วยมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันอย่างเข้มงวด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การรักษาความปลอดภัยของ StashAway