ทำไม StashAway ถึงต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งรวมถึงกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ส่วนข้อมูลด้านการเงิน เป้าหมาย และประสบการณ์ในการลงทุน เราจะใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการวางแผนการลงทุนให้คุณ

คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา