การลงทุนกับ StashAway มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

StashAway คิดค่าธรรมเนียมการจัดการแบบ All-inclusive เพียง 0.2% - 0.8% ต่อปี ตามมูลค่าสินทรัพย์ (กรณี Flexible Portfolio ที่มี 1 สินทรัพย์ หรือ 1 ETF คิดค่าธรรมเนียมอัตราคงที่ 0.3% ต่อปี) โดยจะจัดเก็บทุกเดือนและคำนวณเป็นรายวัน เช่น ถ้าคุณเริ่มลงทุนในวันที่ 15 ของเดือน เราจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของวันที่ 1-15 ของเดือนนั้น

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการของ ETF และค่าธรรมเนียมการแลกเงิน ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่จะถูกเรียกเก็บไม่ว่าลงทุนผ่านช่องทางใด โดยอยู่ที่ประมาณ 0.15% - 0.25% ต่อปี

เราไม่เก็บค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอนเงินลงทุนและการปิดบัญชี ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ (Remittance Fee) ค่าธรรมเนียมการซื้อ-ขายสินทรัพย์ (Trading Commission) และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee)

StashAway ดำเนินงานร่วมกับ Citibank ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับนักลงทุนสถาบันซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับอัตราตลาด

คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของ StashAway

คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำไม StashAway จึงเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการได้ต่ำกว่า