ทำไม StashAway ถึงเลือกลงทุนใน ETF

StashAway ลงทุนใน ETF เนื่องจากมีการซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้มีสภาพคล่องสูง มีปริมาณการซื้อ-ขายสูง และมีค่าธรรมเนียมต่ำ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความ StashAway เลือก ETF อย่างไร