ทำไมเราจึงต้องสำรองเงินลงทุน 1% ของยอดเงินในพอร์ตไว้ในรูปแบบของเงินสด

เราสำรองเงินลงทุน 1% ไว้ในรูปแบบของเงินสดสกุลเงินดอลล่าสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยจะหักตามสัดส่วนสินทรัพย์ของแต่ละพอร์ต

นอกจากนี้ เรายังใช้เงินส่วนนี้ในการทำ Rebalancing และ/หรือการถอนเงิน เช่น เมื่อคุณทำการถอนเงิน เราอาจถอนเงินส่วนนี้ให้คุณก่อนและจะขายสินทรัพย์เมื่อมีความจำเป็น และเมื่อระบบต้องทำการ Rebalancing เราก็จะใช้เงินส่วนนี้ในการซื้อสินทรัพย์เพื่อปรับ Asset Allocation ให้ตรงตามที่กำหนดไว้