แก้ไขรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับบัญชี StashAway อย่างไร

วิธีแก้ไขรายละเอียดบัญชีธนาคารมีดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบบัญชี StashAway
  2. คลิก "More"
  3. คลิก "การตั้งค่า"
  4. คลิก "บัญชีธนาคาร" เพื่อแก้ไขหรือเพิ่มบัญชีธนาคาร