ควรเข้ามาดูพอร์ตบ่อยแค่ไหน

คุณสามารถเข้ามาดูความเคลื่อนไหวของพอร์ตได้ตลอดเวลา โดยเราแนะนำให้ตรวจสอบพอร์ตทุกครั้งที่มีการฝากเงินลงทุน

ระบบของเราทำการอัปเดตมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ทุกวันทำการ นอกจากนี้ เราจะดูแลพอร์ตของคุณอย่างสม่ำเสมอ โดยปรับน้ำหนักการลงทุนให้ตรงตามเป้าหมาย (Rebalancing) และปรับ Asset Allocation ของพอร์ตให้เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจ (Re-optimisation) คุณจึงไม่จำเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบพอร์ตบ่อยๆ