ดูรหัสลูกค้า (Reference Code) ได้จากที่ไหน

เมื่อคุณวางแผนฝากเงินลงทุน รหัสลูกค้า (Reference Code) จะแสดงอยู่ในขั้นตอนการฝากเงินลงทุนพร้อมกับ QR Code ที่ใช้ในการโอนเงิน

วิธีการดูรหัสลูกค้าผ่านขั้นตอนการฝากเงินลงทุนมีดังนี้

  1. เลือก "โอนเงิน"
  2. เลือก "ฝากเงินลงทุน"
  3. เลือกแผนฝากเงินลงทุนแบบครั้งเดียวหรือแบบรายเดือน
  4. เลือก "ดำเนินการต่อ"
  5. ตรวจสอบจำนวนเงินลงทุนที่ต้องการฝากแล้วเลือก "ดำเนินการต่อ"
  6. รหัสลูกค้า (Reference Code) จะแสดงในขั้นตอนการฝากเงินลงทุน

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรหัสลูกค้า (Reference Code) ทุกครั้งที่ทำการโอนเงิน เพื่อให้เราสามารถนำเงินไปลงทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น