ฝากเงินลงทุนจากบัญชีร่วม (Joint Account) ได้ไหม

คุณสามารถฝากเงินจากบัญชีร่วม (Joint Account) ได้ โดยเราอาจติดต่อคุณเพื่อยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชีในกรณีที่ชื่อของคุณไม่ปรากฏในธุรกรรม เอกสารที่เราใช้ในการยืนยันได้แก่ สำเนา Statement ของธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชีร่วมทั้งหมด