ต้องมีอายุเท่าไหร่จึงจะเปิดบัญชีได้

อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชีกับ StashAway คือ 20 ปีบริบูรณ์