ทำไมการถอนเงินลงทุนเกิน 90% ของพอร์ตจึงนับเป็นการถอนเงินทั้งหมด

เนื่องจากเราสามารถซื้อ-ขายหลักทรัพย์ได้เฉพาะในเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น เราจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถขายหลักทรัพย์ได้ในเวลาที่คุณส่งคำขอถอนเงินลงทุน ซึ่งทำให้มูลค่าของพอร์ตอาจมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้น ดังนั้น เราจึงกำหนดให้การถอนเงินลงทุนเกิน 90% ของพอร์ตเป็นการถอนเงินลงทุนออกทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าพอร์ตของคุณมีมูลค่าเพียงพอสำหรับการถอนเงินลงทุนในกรณีที่ตลาดมีความผันผวน