เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีมีอะไรบ้าง

สำหรับบุคคลสัญชาติไทย

  • ยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID กับธนาคารผู้ให้บริการผ่าน Mobile Banking ดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่

หรือ

  • ยืนยันตัวตนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันด้วยหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

สำหรับชาวต่างชาติ

• หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน

• หลักฐานยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน (เช่น บิลค่าไฟ บิลค่าโทรศัพท์ รายการเดินบัญชีธนาคารหรือบิลค่าบัตรเครดิต) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน และแสดงชื่อ-นามสกุลรวมถึงที่อยู่ของคุณอย่างชัดเจน