เปิดบัญชีลงทุนร่วม (Joint Account) กับผู้อื่นได้ไหม

ในขณะนี้เรายังไม่รับการเปิดบัญชีลงทุนแบบ Joint Account