ฝากเงินลงทุนเข้าบัญชี StashAway ได้อย่างไร

คุณสามารถดูวิธีฝากเงินลงทุนได้ในแอปพลิเคชันของเรา โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เลือกเมนู "ฝาก" ในหน้าแรก
  2. เลือกแผนฝากเงินลงทุน "แบบรายครั้ง" หรือแผนฝากเงินลงทุน "แบบรายเดือน"
  3. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการแล้วเลือก "ดำเนินการต่อ"
  4. ดูขั้นตอนฝากเงินลงทุนและบันทึก QR Code เพื่อใช้ในการโอนเงินจากแอปพลิเคชันของธนาคาร

StashAway ดำเนินงานร่วมกับ Citibank ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับนักลงทุนสถาบันซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับอัตราตลาด