ถ้าเคยทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นแล้ว ยังต้องทำแบบประเมินนี้อีกหรือไม่

เราจำเป็นที่จะต้องให้คุณทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนอีกครั้ง เพื่อให้ระบบของเราสามารถให้คำแนะนำการลงทุนและจัดพอร์ตที่เหมาะกับคุณมากที่สุด