หลังจากฝากเงินลงทุนในบัญชีแล้ว StashAway นำเงินของลูกค้าไปลงทุนอย่างไร

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการโอนเงินเมื่อเราได้รับเงินลงทุนจากคุณ หลังจากนั้น เราจะนำเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกภายใน 2-4 วันทำการ โดยจะแลกเงินทั้งหมดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการแลกเงินของธนาคาร Citibank อยู่ที่ 0.1% ของอัตราแลกเปลี่ยน (Spot Rate) ณ เวลาที่โอนเงิน)

แล้วเราจะนำ 99% ของเงินทั้งหมดไปลงทุนใน ETF ตาม Asset Allocation ของพอร์ต และเก็บเงิน 1% ที่เหลือในรูปแบบเงินสดสกุล USD เพื่อใช้ในการทำ Rebalancing และจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ