ผู้ที่ทำงานในสถาบันการเงินสามารถลงทุนกับ StashAway ได้หรือไม่

ผู้ที่ทำงานในสถาบันการเงินสามารถลงทุนกับเราได้ เพราะการลงทุนกับ StashAway เป็นแบบ Non-discretionary ซึ่งหมายความว่าเราจะเป็นผู้บริหารการลงทุนให้เหมาะกับลูกค้าตามดุลยพินิจของเรา และลูกค้าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ เราสามารถออกหนังสือรับรองให้ฝ่าย Compliance ของคุณได้

ถ้าคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ support@stashaway.co.th