ผู้ที่ไม่ถือสัญชาติไทยสามารถเปิดบัญชีได้ไหม

ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยสามารถบัญชีกับเราได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถือสัญชาติอเมริกันยังไม่สามารถลงทุนกับเราได้ในขณะนี้