ทำไม StashAway จึงต้องแลกเงินลงทุนเป็นสกุล USD

เราลงทุนใน ETF ที่ทำการซื้อ-ขายทั้งในสหรัฐและสหราชอาณาจักรในสกุล USD ดังนั้น เราจึงต้องแลกเงินเป็นสกุล USD เพื่อลงทุนใน ETF ตาม Asset Allocation ให้คุณ

คุณสามารถดู ETF ที่ StashAway เลือกลงทุนได้ ที่นี่