นักลงทุนประเภท Accredited Investor (AI) จะได้รับสิทธิพิเศษอย่างไร

ที่ StashAway เราจะจัดสรร Wealth Advisor สำหรับนักลงทุนประเภท Accredited Investor โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ นักลงทุนประเภท Accredited Investor ของ StashAway จะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้นได้ เมื่อเรามีบริการเฉพาะสำหรับนักลงทุนประเภท AI ในอนาคต หากคุณต้องการรับสิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุนประเภท Accredited Investor

โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติใน “นักลงทุนประเภท Accredited Investor (AI) ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร” และแสดงตนเป็นนักลงทุนประเภท Accredited Investor ผ่านทางแอปพลิเคชันของเรา