การทำ Re-optimisation คืออะไร

ที่ StashAway เรามีเทคโนโลยีที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุว่าสินทรัพย์ประเภทไหนเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจแบบใด โดยเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ประกอบกับค่า SRI ที่คุณเลือกมาออกแบบ Asset Allocation ในพอร์ตการลงทุนของคุณให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเราจะปรับ Asset Allocation เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเราเรียกว่า การทำ "Re-optimisation"

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการลงทุนของเราได้ที่ กลยุทธ์การลงทุนของเรา

หากคุณกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการ Rebalancing สามารถศึกษาได้ ที่นี่