วิธีรายงานช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

StashAway คำนึงถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยเรามุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าพึงพอใจ ใช้งานง่าย และมีความน่าเชื่อถือ ไปพร้อมกับการรักษาความปลอดภัยในบริการและผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเข้มงวด ดังนั้น เราจึงกำหนดแนวทางในการรายงานช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยในบริการและระบบ IT ของเราในโครงการ Vulnerability Disclosure Programme (VDP) คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ ที่นี่

โปรดทราบว่าการกระทำการใดๆ ภายใต้โครงการ VDP จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์) และเราไม่อนุญาตให้มีการพยายามทดสอบหรือใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ดังกล่าว (เช่น การเข้าถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต)