มีวิธีการเลือก ETF ใน Thematic Portfolio อย่างไร

ทีมงานด้านการลงทุนของเราได้คัดสรร ETF แบบ Thematic จาก ETF ชั้นนำทั่วโลกหลายร้อยตัว โดยวิเคราะห์จาก 3 หลักเกณฑ์ คือ 

  1. Tracking Error ต่ำเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน
  2. Expense ratio หรือ ค่าธรรมเนียมการจัดการโดยรวมที่คุ้มค่า
  3. มีสภาพคล่องสูง