ระดับความเสี่ยงสูงสุดที่สามารถกำหนดใน Thematic Portfolio คือเท่าไหร่

ระดับความเสี่ยง StashAway Risk Index (SRI) ของพอร์ตแบบ Thematic จะมีให้คุณเลือก 7 ระดับ ตั้งแต่ 20% ถึง 45% ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SRI ได้ ที่นี่