ในการลงทุนแบบ Thematic สามารถเลือกธีมการลงทุนได้กี่ธีม

คุณสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนแบบ Thematic กี่พอร์ตก็ได้ โดย 1 พอร์ตสามารถเลือกได้ 1 ธีม และบน 1 ระดับความเสี่ยง

ดังนั้น คุณอาจมีพอร์ตแบบ Thematic ภายใต้ธีมเดียวกัน 2 พอร์ต แต่เลือกระดับความเสี่ยงหรือค่า StashAway Risk Index (SRI) ให้แตกต่างกันได้ หรือ มีพอร์ต Thematic 4 พอร์ต ที่ลงทุนใน 4 ธีมที่แตกต่างกันได้เช่นเดียวกัน