Asset allocation ในพอร์ตแบบ Thematic จะคงที่ตลอดไปหรือไม่

Thematic Portfolio จะเหมือนกับผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ ของ StashAway ที่ Asset Allocation ของพอร์ตอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากผ่านไประยะหนึ่งจากการ Re-optimisation 

หัวใจหลักของกลยุทธ์การบริหารพอร์ตของเรา คือ การปรับสัดส่วน Asset Allocation ให้เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจที่แบ่งออกเป็น 4 แบบ เมื่อระบบของเราตรวจพบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางเศรษฐกิจ ระบบจะทำการ Re-optimise เพื่อปรับสัดส่วนพอร์ตให้มี Target Asset Allocation ใหม่ที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้การ Re-optimisation จะช่วยรักษาระดับความเสี่ยงให้เป็นไปตามที่คุณกำหนดอยู่เสมอ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวอีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Re-optimisation ได้ ที่นี่