มีหลักในการเลือกธีม ใน Thematic Portfolio อย่างไร

เราเลือกธีมการลงทุนโดยคำนึงถึงเทรนด์ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจในตลาด นอกจากนี้เรายังกำหนดธีมจากความสนใจของนักลงทุนของเราซึ่งได้จากการทำแบบสำรวจความคิดเห็น