ทำไมจึงควรลงทุนกับ Thematic Portfolio ของ StashAway แทนการลงทุนด้วยตนเอง

Thematic Portfolio ของ StashAway จะช่วยให้คุณได้ลงทุนในเทรนด์ที่คุณเชื่อมั่น ในขณะที่ยังอยู่บนระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้อยู่เสมอ 

นอกจากนี้ ภายใต้ธีมการลงทุนที่คุณเลือก จะมีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจและในหลายร้อยบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตสูง เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน