ระยะเวลาการลงทุนที่แนะนำสำหรับ Thematic Portfolio คือเท่าไหร่

เราแนะนำให้มองการลงทุนแบบ Thematic เป็นการลงทุนระยะยาวอย่างน้อย 5-7 ปี เพราะการลงทุนแบบ Thematic จะเน้นการลงทุนในนวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกและไลฟ์สไตล์ของผู้คนในระยะยาว ซึ่งกว่าที่นวัตกรรมเหล่านั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานให้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม หรือบริษัทใดภายใต้กลุ่มนวัตกรรมต่างๆ จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดได้ เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยระยะเวลา