พอร์ตแบบ Thematic มีผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นอย่างไร

เราไม่แสดงผลตอบแทนคาดหวังหรือการคาดการณ์สำหรับพอร์ตแบบ Thematic เพราะเป็นการลงทุนที่มีความผันผวนสูง และการคาดการณ์จากผลตอบแทนในอดีตของสินทรัพย์เหล่านี้อาจไม่ได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคตได้อย่างแม่นยำ

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราขอแนะนำให้คุณเลือกระดับความเสี่ยงหรือค่า SRI ที่เหมาะกับคุณอย่างแท้จริง เพื่อให้คุณรับมือกับความผันผวนในระยะสั้นที่จะเกิดขึ้นได้ และสามารถลงทุนได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อรับผลตอบแทนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจในธีมที่คุณเลือก