วิธีการตั้งค่าโอนเงินลงทุนรายเดือนล่วงหน้าเพื่อ DCA

คุณสามารถตั้งค่าโอนเงินลงทุนรายเดือนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารเพื่อการลงทุนแบบ Dollar-Cost-Averaging (DCA) ได้ด้วยวิธีในคู่มือด้านล่างนี้ 

คู่มือการตั้งค่าโอนเงินลงทุนรายเดือนล่วงหน้าเพื่อ DCA