พอร์ตการลงทุนแบบ Flexible

Flexible Portfolio คืออะไร


พอร์ตต้นแบบใน Flexible Portfolio คืออะไร


พอร์ตต้นแบบตามระดับความเสี่ยง (Risk-focused investing) คืออะไร


พอร์ตต้นแบบที่เน้น Passive Income (Passive Income) คืออะไร


พอร์ตต้นแบบตามดัชนีโลก (World Index Tracking) คืออะไร


เมื่อสร้างพอร์ตและฝากเงินลงทุนใน Flexible Portfolio แล้ว นักลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนสินทรัพย์ได้อีกหรือไม่


มีกลไกการบริหาร Flexible Portfolio อย่างไร


StashAway จะทำการ Rebalancing พอร์ต Flexible Portfolio ของนักลงทุนอย่างไร


StashAway จะทำการ Re-optimisation พอร์ต Flexible Portfolio หรือไม่


Rebalancing และ Re-optimisation แตกต่างกันอย่างไร


StashAway เลือก ETF สำหรับแต่ละสินทรัพย์อย่างไร


ETF สำหรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ จะเหมือนเดิมตลอดไปหรือไม่


ทำไม Flexible Portfolio จึงต้องคงสัดส่วนสินทรัพย์ประเภท ‘เงินสด’ ไว้


สร้าง Flexible Portfolio สูงสุดได้กี่พอร์ต


สัดส่วนขั้นต่ำต่อสินทรัพย์อยู่ที่เท่าไหร่


เงินลงทุนขั้นต่ำในการลงทุนใน Flexible Portfolio คือเท่าไหร่


Flexible Portfolio มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง


พอร์ตต้นแบบของ Flexible Portfolio มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง


เงินปันผลใน Flexible Portfolio สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารได้หรือไม่


หากต้องการรับเงินปันผลจาก Flexible Portfolio เข้าบัญชีธนาคาร มีเงื่อนไขเรื่องจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำหรือไม่


สามารถรู้จำนวนเงินที่จะได้รับและวันจ่ายเงินปันผลได้อย่างไร


เปลี่ยนพอร์ตที่มีอยู่เป็น Flexible Portfolio ได้ไหม


Flexible Portfolio แบ่งระดับความเสี่ยงอย่างไร


ใน Flexible Portfolio สามารถลงทุนในสินทรัพย์ ได้กี่ประเภท


พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นคืออะไร


พอร์ตต้นแบบ USD Cash Plus เหมาะกับใคร


พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นมีความเสี่ยงแค่ไหน


ปรับสัดส่วนในพอร์ตต้นแบบ USD Cash Plus ได้หรือไม่


USD Cash Plus จ่ายเงินปันผลบ่อยแค่ไหน


ทำไม USD Cash Plus ถึงมีความเสี่ยงต่ำมาก


USD Cash Plus มีโครงสร้างค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไร


จำนวนเงินลงทุนใน USD Cash Plus ถูกเอาไปคิดค่าธรรมเนียมรวมกับพอร์ตอื่นๆ หรือไม่


ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนผ่าน USD Cash Plus จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่


Yield to Maturity ใน USD Cash Plus คืออะไร?


ผลตอบแทนที่จะได้ในพอร์ต USD Cash Plus จะตรงกับ Yield to Maturity เสมอหรือไม่?