มีกลไกการบริหาร Flexible Portfolio อย่างไร

สำหรับ Flexible Portfolio เราจะทำการ Rebalancing ให้คุณอัตโนมัติเพื่อรักษา Asset Allocation (สัดส่วนสินทรัพย์) ตามที่คุณกำหนดไว้ แต่ เราจะ ไม่ ทำการ Re-optimisation แม้ภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนที่คุณได้กำหนดไว้

  • การทำ Rebalancing คือ การรักษาสมดุลของพอร์ต หรือการรักษาสัดส่วนสินทรัพย์ตาม Asset Allocation ที่คุณกำหนดไว้ โดยระบบจะตรวจสอบในทุกๆ วัน หากสัดส่วนของสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงเกินเกณฑ์ ระบบจะทำการซื้อ-ขายสินทรัพย์เพื่อคงสัดส่วนสินทรัพย์ตามที่กำหนดไว้
  • การทำ Re-optimisation คือ การปรับ Asset Allocation ของพอร์ต โดยการเพิ่ม-ลด หรือเปลี่ยนแปลงสัดส่วน ETF ในพอร์ตให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจแต่ละช่วงเพื่อรักษาความเสี่ยงของพอร์ตตามที่นักลงทุนกำหนด ซึ่งในพอร์ตแบบ Flexible คุณสามารถปรับสัดส่วนเองได้ทั้งหมดตามที่คุณต้องการ

อย่างไรก็ตาม ETF ของแต่ละสินทรัพย์อาจถูกแทนที่ด้วย ETF อื่นที่มีต้นทุนที่คุ้มค่าหรือเหมาะสมกว่าในอนาคต