นวัตกรรม Healthcare เติบโตแบบเร่งสปีดหลังจากเกิด Covid-19 และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

21 March 2022
Freddy Lim and Stephanie Leung
CIO Office

ศักยภาพการเติบโตของนวัตกรรมทางการแพทย์ในระยะยาว

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม 2020 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้ Covid-19 เป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้ตลาดหุ้นร่วงลงในทันที แต่หลังจากนั้นไม่นานหุ้นกลุ่ม Healthcare สามารถกลับมาสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงการแพร่ระบาด และต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกัน ผลการทดสอบวัคซีนป้องกัน Covid-19 ซึ่งเป็นไปในทางบวกยังส่งผลให้หุ้นของบริษัท Pfizer พุ่งสูงขึ้นอีกด้วย

มาถึงวันนี้ ประชากรโลกกว่าครึ่งหนึ่งได้รับการฉีดวัคซีนต้าน Covid-19 เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกต่างพยายามเดินหน้าต่อไปแม้จะยังคงมีการระบาดของไวรัส แต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นกลุ่ม Healthcare จะไม่น่าสนใจอีกต่อไป เพราะถ้าคุณลองมองภาพรวมของตลาดจะเห็นได้ชัดว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้คือตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้จะยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

เทคโนโลยีทางการแพทย์กำลังถึงจุดเปลี่ยนสำคัญก่อนการเติบโตแบบทวีคูณ

เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจพื้นฐานของกลุ่มธุรกิจนี้กันก่อน โดยปกติแล้วการยอมรับและนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในทางการแพทย์มีความล่าช้า เพราะหากเทคโนโลยีทำงานผิดพลาดอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดกับชีวิตคนไข้ได้ ดังนั้นความถูกต้องแม่นยำในการรักษาและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่การระบาดของ Covid-19 ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรม Healthcare ที่สามารถสร้างการยอมรับและเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนทั่วโลกและทำให้บริษัทต่างๆ สามารถนำนวัตกรรมเหล่านั้นออกสู่ตลาดได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วขึ้น

หากดูจากกราฟ จะเห็นว่ากลุ่มเทคโนโลยีที่อยู่บนเส้น S-curve ในช่วง Innovator และ Early Adopter มีเทคโนโลยีด้านจีโนมิกส์ (โครงสร้างพันธุกรรม) Telemedicine (การแพทย์ทางไกล) และ Digital health ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ชุดตรวจ DNA ด้วยตนเอง ไปจนถึงเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน เช่น Augmented Reality (เทคโนโลยีโลกเสมือน) สำหรับการผ่าตัดระยะไกล ซึ่งนั่นหมายความว่า กลุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้ยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกมากในอนาคต

The healthcare technologies on the cusp of future exponential growth

กราฟแสดงการเติบโตของการยอมรับนวัตกรรมใหม่


แรงขับเคลื่อนระยะยาวสู่การพลิกโฉมวงการแพทย์

การแพร่ระบาดของ Covid-19 เร่งให้เกิดการนำเทคโนโลยีด้านสุขภาพเฉพาะทางบางอย่างมาใช้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ วัคซีน mRNA และ Telehealth (เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพทางไกล) ซึ่งเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น หากมองภาพรวมในระยะยาว เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นแรงผลักดันที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการแพทย์และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโลก

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรม Healthcare:

โลกเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วขึ้น และคนจะมีอายุยืนยาวขึ้น

องค์การสหประชาชาติ (UN) คาดการณ์ว่า ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 1.5 พันล้านคนภายในปี 2050 เพิ่มขึ้นจาก 728 ล้านคนในปี 2020

The world is getting older, faster

กราฟแสดงจำนวนประชากรสูงวัยของโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น


ยิ่งไปกว่านั้น ความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขยังช่วยยืดอายุขัยของคนเรา โดย UN ประมาณการว่าอายุขัยเฉลี่ยของคนที่เกิดในปี 2020 จะอยู่ที่ 73 ปี เพิ่มขึ้นจาก 62 ปี เมื่อเทียบกับคนที่เกิดในปี 1980 ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้ชี้ให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีต่อๆ ไปและความต้องการวิทยาการทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่สูงขึ้นตามเพื่อให้สามารถป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วย

ยกตัวอย่างกรณีของโรคมะเร็งซึ่งมีโอกาสเกิดเพิ่มขึ้นตามอายุ ในที่นี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจีโนมิกส์ทำให้เรามีเครื่องมือคัดกรองที่ดีขึ้นและการรักษาที่ตรงเป้ามากขึ้น ซึ่งมีผลข้างเคียงน้อยกว่าวิธีการรักษาแบบเดิมอย่างเคมีบำบัด บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก McKinsey & Company ยังได้ประมาณการว่ารายได้จากการรักษาโรคมะเร็งจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 จาก 1.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2019 คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) อยู่ที่ 12%

นวัตกรรมด้านสุขภาพในตลาดเกิดใหม่กำลังเติบโต

ตลาดเกิดใหม่กำลังเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพจึงเพิ่มมากขึ้นตาม และเป็นตลาดที่มีประชากรกว่า 6 พันล้านคน หรือคิดเป็นราว 80% ของประชากรโลก

การขยายตัวของชนชั้นกลางและการเติบโตของสังคมเมืองอย่างรวดเร็วในระบบเศรษฐกิจเหล่านี้ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น เมื่อคนในสังคมมีความมั่งคั่งและใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายในเมืองมากขึ้น จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคต่างๆ อย่างโรคเบาหวานและโรคอ้วนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

นอกจากนี้ บทบาทของภาครัฐเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา ยกตัวอย่างประเทศจีนซึ่งอยู่ในช่วงเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ ในปี 2016 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าตลาด Healthcareเป็น 16 ล้านล้านหยวน (2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2030 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากมูลค่าตลาดปัจจุบัน

Health spending in emerging markets has room to grow

กราฟแสดงค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อประชากรโลก (PPP Int’l $) ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น


พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปยิ่งผลักดันให้บริษัทสร้างสรรค์นวัตกรรมเร็วขึ้น

การระบาดของ Covid-19 ได้เร่งให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การบริการด้านสาธารณสุขแบบออนไลน์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ในขณะที่ความคาดหวังจากผู้บริโภคและมุมมองของผู้ให้บริการด้านสุขภาพก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ส่งผลให้กฎเกณฑ์ต่างๆ เริ่มมีการปรับเปลี่ยนและทำให้มีเม็ดเงินลงทุนมากขึ้น

McKinsey & Company ได้คาดการณ์ไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ในที่สุดแล้วจะเพิ่มมูลค่าของตลาดอุตสาหกรรม Virtual Care ไปถึง 2.5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมถูกใช้อย่างแพร่หลาย ต้นทุนจะถูกลงและยิ่งขยายตัวได้เร็วขึ้น

มุมมองระยะยาวกับการลงทุนในธุรกิจ Healthcare

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรม Healthcare มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะยาว แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องไม่ลืมว่าภาคธุรกิจนี้ยังอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนระยะสั้นอย่าง เพราะอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นเท่ากับต้นทุนการกู้ยืมจะสูงขึ้นตาม ซึ่งอาจจะลดกำไรและมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทเหล่านั้นด้วย

ธีม Healthcare Innovation หนึ่งในสี่ธีมของพอร์ตแบบ Thematic ซึ่งลงทุนในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมทางการแพทย์อาจยังต้องเจอกับความผันผวนของตลาดในลักษณะเดียวกัน แต่หากเรามองการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต่างๆ ที่พร้อมขับเคลื่อนภาคธุรกิจ Healthcare ให้เติบโตตามที่กล่าวมา เราจะสามารถมองข้ามความผันผวนระยะสั้นและโฟกัสไปที่เป้าหมายในระยะยาวได้


แชร์บทความนี้

  • linkedin
  • facebook
  • twitter
  • email

อยากอ่านเพิ่ม?

เราหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์ จากบทความของเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับผู้คนอีกหลายแสนคนที่ต้องการวางแผนการเงินและการลงทุนอย่างยั่งยืนด้วยการสมัครรับบทความและบทวิเคราะห์ของเราที่จะส่งตรงถึงอีเมลของคุณ