Rebalancing คืออะไร

การทำ Rebalancing คือการปรับน้ำหนักของพอร์ตให้กลับมาตรงตาม Target Asset Allocation ที่วางไว้ โดยระบบจะตรวจสอบน้ำหนักของแต่ละสินทรัพย์ในทุกๆ วันและจะทำการซื้อ-ขายเมื่อน้ำหนักเกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บทความ Rebalancing คืออะไร

หากคุณกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการ Re-optimisation สามารถศึกษาได้ ที่นี่